Oprava a rekonštrukcia technického zariadenia

Domov I Oprava a rekonštrukcia technického zariadenia

Ponúkame súčinnosť pri oprave a rekonštrukcii vyhradených technických zariadení a montážach zariadení do funkčných celkov v mieste ich budúcich prevádzok.

Taktiež riadenia prác opráv, pri rekonštrukciách a montážnych prácach a vykonávať prehliadky a skúšky opravovaných technických zariadení pre tlakové skupiny A a B.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o opravu alebo rekonštrukciu technického zariadenia, tak nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho rýchleho formulára

Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na čísle +421 914 329 235