Certifikáty

Domov I Certifikáty

Naše certifikáty a osvedčenia

Revízie zariadení nemôže vykonávať človek bez potrebných vedomostí a zručností. V opačnom prípade bude práca odvedená nekvalitne a neodborne. Pre odborné vykonávanie revíznych prác je nutné mať zákonom stanovené osvedčenia a oprávnenia.

My pri našej práci kladieme prísny dôraz na odborné a kvalitné revízie zariadení. Disponujeme nasledujúcimi osvedčeniami a oprávneniami:

  1. Revízny technik zdvíhacích zariadení
  2. Revízny technik zdvíhacích zariadení – pošle dodatočne, majú ho ešte na inšpektoráte
  3. Oprava a kontrola hasiacich prístrojov
  4. Oprava vyhradeného tlakového technického zariadenia